CENNIK

Nr części   Rodzaj szkolenia Czas trwania Cena
I Szkolenie Podstawowe: w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska 54 godz.
(6 dni)
800,00
II Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h. 9 godz.
(1 dzień)
300,00
III Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych. 16 godz.
(2 dni)
500,00
IV Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badań technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem. 14 godz.
(2 dni)
500,00
V Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:  a) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą, b) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania, c) w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym. 23 godz.
(3 dni)
400,00
VI Razem 116 godz.
(14 dni)
2500,00*

* Dla osób które zapiszą się do 31.12.2021r. obowiązuje stara cena za kurs (2100zł).